BRANŻA DZIECIĘCA

MINISTERSTWO ROZWOJU
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
 STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH
URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE WOJEWÓDZTW
 
 
 
               

19 listopada 2009 roku / Warszawa / Hotel Marriott
VII Kongres Eksporterów Polskich

 

W VII Kongresie Eksporterów Polskich wzięło udział około 200 osób w tym ponad 150 eksporterów ze wszystkich branż i regionów. Wśród obecnych gości zaproszonych udział wzięli m.in.: Adam Struzik b. Marszałek Senatu, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisław Kamiński Doradca Prezydenta RP, Waldemar Sochaczewski Wiceprezes Agencji Rynku Rolnego, Patrycja Zielińska Wiceprezes Zarządu PARP, Prof. dr hab. Ryszard Michalski Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Prof. dr hab. Andrzej Kowalski Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Prof. dr hab. Paweł Bożyk, Prof. dr hab. Zenon Marciniak oraz liczni przedstawiciele ministerstw: gospodarki, finansów, rolnictwa, rozwoju regionalnego i spraw zagranicznych, a także samorządu terenowego, polonijnego i młodzieżowego korpusu eksporterów.

W czasie VII Kongresu Eksporterów Polskich przedstawiony został list od Prezydenta RP przez Stanisława Kamińskiego Doradcę Prezydenta RP oraz od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafała Baniaka przedstawiony przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysława Twaroga.

Podczas VII Kongresu Eksporterów Polskich głos zabrali: Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, która przedstawiła zagadnienia eksportu jako szansy pokonania kryzysu oraz rozwoju gospodarki, Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który omówił sprawy eksportu rolno-spożywczego stanowiące szanse szybkiego wyjścia z kryzysu gospodarczego oraz Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, który przedstawił aspekty proeksportowego rozwoju regionu mazowieckiego.

W trakcie VII Kongresu Eksporterów Polskich zabrał głos Prof. dr hab. Ryszard Michalski, który przedstawił węzłowe zagadnienia pt. Geograficzne i branżowe priorytety eksportowe. Współdziałanie, monitorowanie oraz koordynacja działań resortów i służb ekonomicznych Ambasad RP. Następnie głos zabrali: Prof. dr hab. Paweł Bożyk nt. Konkurencyjności jako szansy przyspieszenia rozwoju eksportu, Prof. dr hab. Zenon Marciniak nt. Instrumentów na rzecz wsparcia rozwoju eksportu, Prof. dr hab. Andrzej Kowalski nt. Eksport rolno-spożywczy w procesie dynamizowania rozwoju gospodarki oraz Patrycja Zielińska Wiceprezes Zarządu PARP nt. Proinnowacyjnego rozwoju gospodarki jako szansy przyspieszenia rozwoju eksportu, Katarzyna Marszał nt. Instrumentów zabezpieczenia wsparcia eksportu, Jan Czerepok Dyrektor Dep. Wspierania HZ BGK nt. Instrumenty bankowego wsparcia eksportu, Waldemar Sochaczewski Wiceprezes ARR nt. Promocji eksportu rolno-spożywczego na priorytetowych rynkach zagranicznych, i Jerzy Szwarc Członek Zarządu ds. Realizacji Inwestycji firmy Wilanów Nowy nt. Promocji budownictwa mieszkaniowego w kraju i za granicą.

W dyskusji VII Kongresu Eksporterów Polskich głos zabrali Bogusław Miszczuk Prezes Zarządu Sokołów S.A. oraz Ryszard Smolarek Prezes Zarządu Zakładów Mięsnych „Łmeat-Łuków” S.A., którzy skupili swoją uwagę na zagadnieniach równowagi pieniężno – walutowej i rozwiązaniach systemowych w tym nakierowanych na przezwyciężenie kryzysu finansowego w Europie i świecie. Odniesiono się także do strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej, a zwłaszcza dot. otwierania nowych rynków zagranicznych i działania eksporterów na arenie międzynarodowej.

Należy zaznaczyć, iż nadrzędnym celem VII Kongresu Eksporterów Polskich było określenie działań na rzecz przekształcenia gospodarki na proinnowacyjną i proeksportową, jako szansy szybkiego przezwyciężenia kryzysu gospodarczego. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska eksporterów VII Kongres dokonał oceny urzeczywistnienia strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej. Zauważyć należy, że obecna sytuacja na rynkach międzynarodowych spowodowana kryzysem światowej gospodarki wymaga konsekwentnego wdrażania strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej. W związku z tym prowadzona powinna być spójna polityka proeksportowa stanowiąca główną siłę motoryczną rozwoju gospodarki. Polska ma dużą szansę utrzymania się na nieco wyższym poziomie rozwoju gospodarczego niż inne kraje, ponieważ posiada znaczne rezerwy w tym zwłaszcza potencjału profesjonalnego, naukowego i intelektualnego, a także zasoby młodej wykształconej kadry.

Podkreślić należy, że w czasie VII Kongresu dokonana została ocena wychodzenia z kryzysu gospodarki, a zwłaszcza firm produkujących na eksport. Obejmowała ona m.in.:

 • działanie na rzecz przyspieszenia rozwoju eksportu i przezwyciężenia kryzysu gospodarczego
 • analizę i wnioski dotyczące funkcjonowania instrumentów wsparcia eksportu
 • ocenę stopnia wykorzystywania funduszy unijnych stanowiących szansę rozwoju eksportu
 • skuteczność działań promocyjnych mających na celu wzrost eksportu priorytetowych branż
 • proces wdrażanie strategii proeksportowej jako szansy przyspieszenia rozwoju gospodarki

Podstawowym efektem było przyjęcie Stanowiska VII Kongresu Eksporterów Polskich.

W drugiej części VII Kongresu Eksporterów Polskich odbyła się Gala Finałowa Konkursów „Wybitny Eksporter Roku 2009” i „Wybitny Dziennikarz Roku 2009”.

Puchary i Listy Gratulacyjne wręczyli: Mieczysław Twaróg Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, Mikołaj Oniszczuk Członek Rady Głównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich i Jan Fyrsztak Pełnomocnik Właściciela Hut Szkła Gospodarczego dla następujących firm:

Eksportowy Produkt Roku w kategorii zatrudnienia do 49 pracowników w branży meblarskiej:
1) P.P.H.U. "DREWNOSTYL" Zenon Błaszak z Opalenicy za zestawy mebli do pokoi dziecięcych.
2) Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa ZIBI z Oświęcimia-Zaborze za lożę TEAM.
W branży chemicznej:
3) Firma OLIVA Sp. z o.o. z Gdyni za wodorozcieńczalny lakier poliuteranowy Glaspur.
Z pozostałych branż:
4) Firma MISTRAL - ELAST Sp. z o.o. z Łodzi za przędzę elastyczną i fantazyjną.

Eksportowy Produkt Roku w kategorii zatrudnienia od 50 do 249 pracowników w branży rolno-spożywczej:
5) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pajęcznie za mleko odtłuszczone w proszku.
W branży elektromaszynowej i metalurgicznej:
6) Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A. z Białych Błot za Bubenzer.
7) Przedsiębiorstwo Produk.-Handlowe „AMG” Sp. z o.o. z Lęborka za ramy pod generatory prądu.
8) STACO POLSKA Sp. z o.o. z Niepołomic za kraty pomostowe.
9) ODYS Stocznia Sp. z o.o. z Gdańska za elektrownię falową.
10) ROYAL EUROPA Sp. z o.o. z Polkowic za podbitkę dachową Royal Soffit.
11) P.P.U.H. "SOR-DREW" R. Sorowski ze Świętochłowic za ramy stalowe do izolatorów
12) Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej "ARMAK" Sp. z o.o. ze Sosnowca za zawory bezpieczeństwa.
13) Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych DOZAMECH z Odolanowa za zestaw rozdrabniająco-mieszający.

Eksportowy Produkt Roku w kategorii zatrudnienia powyżej 249 pracowników
W branży rolno- spożywczej:
14) HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o. z Leżajska za kalafior.
15) Wytwórcza Spółdzielnia Pracy "SPOŁEM" z Kielc za Snack – Przysmak Świętokrzyski.
16) ZPC Mieszko S.A. w Warszawie za bombonierkę Chocoladorro.
17) Zakłady Drobiarskie "Koziegłowy" Sp. z o.o. z Kozichgłów za polską gęś owsianą.
W branży chemicznej:
18) Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. z Tarnowa za tworzywo sztuczne TARNAMID.
19) Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. z Wolbromia za taśmy transporterowe.
W branży elektromaszynowej i metalurgicznej:
20) Grupa Kapitałowa Alumetal z Kęt za aluminiowe stopy odlewnicze.
Z pozostałych branż:
21) PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. z Warszawy za blachy profilowane dachowe i elewacyjne.
22) International Paper - Kwidzyn Sp. z o.o. z Kwidzyna za papiery ksero z rodziny Pol.
23) POLFER Podzespoły Indukcyjne S.A. z Łosic za cewkę powietrzną.
24) Grupa Kolastyna S.A. z Krakowa za serię "Rajska Oliwka".
25) Grupa CAN-PACK S.A. z Krakowa za aluminiową puszkę napojową wraz z wieczkiem łatwootwieralnym.

Laureaci „Wybitny Eksporter Roku 2009”
Medale i Listy Gratulacyjne Stowarzyszenia Eksporterów Polskich wręczyli: Mieczysław Twaróg Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich oraz Mikołaj Oniszczuk Członek Rady Głównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.
Medale i Listy Gratulacyjne Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 2009” w kategorii zatrudnienia do 49 pracowników otrzymali:
W branży rolno-spożywczej:
1) POLMASS S.A. z Bydgoszczy
2) CSK FOOD ENRICHMENT POLAND Sp. z o.o. z Torunia
Z pozostałych branż:
3) PAKMAR Sp. z o.o. z Garwolina.
4) POLLYTAG S.A. z Gdańska.

Medale i Listy Gratulacyjne Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 2009” w kategorii zatrudnienia od 50 do 249 pracowników otrzymali:

W branży farmaceutycznej:
5) Warszawskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" z Pruszkowa.
W branży rolno- spożywczej:
6) Zakłady Mięsne "Dobrosławów" z Puław.
7) Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. z Krakowa.
8) Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. z Sandomierza.
9) Food Service Sp. z o.o. z Rawy Mazowieckiej.
10) MitMar Sp. z o.o. z Głowna.
W branży elektromaszynowej i metalurgicznej:
11) Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. z Tucholi.
12) Trasko-Stal Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego.
Z pozostałych branż:
13) BUDVAR Centrum SA ze Zduńskiej Woli.
14) Polski Koks S.A. z Katowic.
15) Tuchmet Spółdzielnia Inwalidów Branży Metalowej z Tucholi.

Medale i Listy Gratulacyjne Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 2009” w kategorii zatrudnienia powyżej 249 pracowników – otrzymali:
W branży meblarskiej:
16) Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o. ze Starogardu Gdańskiego.
W branży rolno- spożywczej:
17) Zakłady Mięsne "UNIMIĘS" Sp. z o.o. z Chrzanowa.
18) Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" z Grajewa.
19) CYKORIA S.A. z Wierzchosławic.
W branży chemicznej i farmaceutycznej:
20) Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z Polic.
21) Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
22) Zakłady Chemiczne "ALWERNIA" S.A. z Alwerni.
W branży elektromaszynowej i metalurgicznej:
23) Grupa Apator z Torunia.
Z pozostałych branż:
24) Huta Szkła CZECHY S.A. z Pilawy.
25) ElektriMont Sp. z o.o. z Krakowa.
26) ENERGOINSTAL S.A. z Krakowa.
27) AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. z Nowego Tomyśla
Nagrody specjalne tj. Medale i Listy Gratulacyjne Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 2009” otrzymały:
1) Mokate Sp.z o.o. z Żor
2) Huty Szkła Gospodarczego z Skrzeszewa
3) Mazurskie Meble International z Olsztyna

Tytuł „Wybitnego Eksportera Roku 2009” w branży rolno-spożywczej otrzymała firma Sokołów SA Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczyli Tadeusz Nalewajek Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa i Mieczysław Twaróg Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.

Głównymi Laureatami Konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2009” zostali

 • I miejsce Zakłady Mięsne "Łmeat - Łuków" S.A. z Łukowa
 • II miejsce Firma Techniczno-Handlowa ANKOL z Chorzelowa
 • III miejsce Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o. z Brześcia Kujawskiego

Minister Gospodarki ufundował nagrody finansowe dla laureatów Konkursu, a dodatkowo zwycięzca Konkursu otrzymał Nagrodę Ministra Gospodarki w formie Statuetki Grand Prix.

 • I Nagrodę Ministra Gospodarki w formie Statuetki Grand Prix i Nagrodę w wysokości 20 000 zł otrzymały Zakłady Mięsne "Łmeat - Łuków" S.A. z Łukowa.
 • II Nagrodę Ministra Gospodarki w wysokości 10 000 zł List Gratulacyjny otrzymała Firma Techniczno-Handlowa ANKOL z Chorzelowa
 • III Nagrodę Ministra Gospodarki w wysokości 5 000 zł i List Gratulacyjny otrzymała Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o. z Brześcia Kujawskiego.

Nagrody dla laureatów wręczyli Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Mieczysław Twaróg Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.

Laureatami konkursu o Nagrodę Stowarzyszenia Eksporterów Polskich zostali:

 • Krystyna Woźniak-Trzosek Redaktor Naczelna Polish Market
 • Renata Walkiewicz – Redaktor Naczelna Mięso
 • Paweł Lisicki – Redaktor Naczelny Rzeczpospolita
 • Mikołaj Oniszczuk – Publicysta krajowy i zagraniczny
 • Krzysztof Karman – Kierownik Redakcji Audycji Rolnych TVP1
 • Leon Wawreniuk – Publicysta Rolny
 • Andrzej Borycki - Wydawca - Redaktor Naczelny Tygodnika Extra Powiśle
 • Beata Drewnowska - Dziennikarz Rzeczpospolitej
 • Dariusz Kwiatkowski – Polskie Radio
 • Eugeniusz Orłow - Wiadomości Agencja Informacyjna

Laureaci Konkursu Dziennikarskiego otrzymali Listy Gratulacyjne, Medale i Tytuły „Wybitny Dziennikarz Roku 2009”.
Nagrody dla laureatów wręczył Mieczysław Twaróg Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.

 
 
 
               
 
 
PSBZiADz - 2007
projekt i wykonanie:dwarazy.com