BRANŻA DZIECIĘCA

MINISTERSTWO ROZWOJU
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
 STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH
URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE WOJEWÓDZTW
 
 
 
               
11 września 2007
Spotkanie Członków Stowarzyszenia w Głównym Inspektoracie Inspekcji Handlowej
 
W dniu 11 września 2007 r. odbyło się spotkanie członków naszego Stowarzyszenia z Dyrekcją i pracownikami Biura Kontroli i Bezpieczeństwa Produktów oraz Biura Prawnego i Ochrony Konsumentów Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

W trakcie spotkania dyskutowano przede wszystkim na tematy związane z produkcją zabawek i ich wprowadzaniem do obrotu, wyników kontroli, postępowania administracyjnego oraz przepisów karnych.

Inspekcja Handlowa przedstawiła:

 • ogólne informacje dotyczące wyników kontroli zabawek przeprowadzonych w II kwartale br.,
 • uwagi na temat prawidłowości klasyfikacji zabawek,
 • sprawy związane z kontrolą zabawek pod kątem zawartości ftalanów,
 • informację na temat prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie wprowadzonych do obrotu zabawek niespełniających zasadniczych i innych wymagań,
 • informację dotyczącą powiadamiania organów ścigania o zabawkach niespełniajacych zasadniczych wymagań.

Stowarzyszenie przedstawiło spostrzeżenia dotyczące kontroli oraz postępowania administracyjnego prowadzonych przez Inspekcję Handlową, a w szczególności:

 • kontroli zabawek tematycznych, audiowizualnych, funkcjonalnych, a także przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 3lat,
 • kontroli zabawek bateryjnych (w szczególności sprawy komory na baterie oraz norm: EN 50088 i EN 62115),
 • klasyfikacji zabawek pod katem przeznaczenia dla dzieci w wieku poniżej 3 lat,
 • definicji wprowadzenia do obrotu,
 • kar wynikających z ustawy o systemie oceny zgodności,
 • powiadamiania organów ścigania.
 
Monika Barczyk - kierownik biura stowarzyszenia
Łukasz Bystrzyński - Naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku
Eugeniusz Cyra - Dyrektor Biura Kontroli Bezpieczeństwa Produktów
Jadwiga Gunerka - Dyrektor Biura Prawnego i Ochrony Konsumentów
   
Emilia Chmiel - Wydział Nadzoru Rynku
Wioletta Kozak - Wydział Nadzoru Rynku
Robert Rybicki - Biuro Prawne i Ochrony Konsumentów
   
Członkowie Stowarzyszenia
   
Członkowie Stowarzyszenia
   
Robert Podleś - Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Danuta Budkiewicz - ekspert biura Stowarzyszenia
   
Danuta Budkiewicz - ekspert biura Stowarzyszenia
   
Członkowie Stowarzyszenia
   
Monika Barczyk - kierownik biura stowarzyszenia
Łukasz Bystrzyński - Naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku
Eugeniusz Cyra - Dyrektor Biura Kontroli Bezpieczeństwa Produktów
Jadwiga Gunerka - Dyrektor Biura Prawnego i Ochrony Konsumentów
Emilia Chmiel - Wydział Nadzoru Rynku
Wioletta Kozak - Wydział Nadzoru Rynku
Robert Rybicki - Biuro Prawne Ochrony Konsumentów
   
 
Dziękujemy przedstawicielom Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz Członkom Stowarzyszenia za czynny udział w spotkaniu.
 
 
 
               
 
 
PSBZiADz - 2007
projekt i wykonanie:dwarazy.com