Partnerzy

BRANŻA DZIECIĘCA

rynek zabawek
MINISTERSTWO ROZWOJU
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
 STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH
URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE WOJEWÓDZTW
 
 
 

Korzyści wynikające z członkostwa
w Polskim Stowarzyszeniu Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych


1. Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie kilka razy w roku, w których udział biorą m. in.: urzędnicy państwowi z Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej, eksperci celni oraz eksperci ds. zabawek.

2. Bezpłatne konsultacje i porady eksperta ds. obowiązujących przepisów z branży zabawek i art. dziecięcych (porady dotyczą: norm, przepisów, ustaw, rozporządzeń, dyrektyw, oznakowania zabawek itp.). Wsparcie i porady w przypadku kontroli zabawek.

3. Bezpłatne konsultacje i porady eksperta z zakresu prawa celnego.

4. Utworzenie Bazy Informacji Prawnych i Obowiązujących Przepisów dla Członków w celu łatwego dostępu do wszelkich informacji prawnych i obowiązujących przepisów, dostępnej na www.toys.pl.

5. Uruchomienie Forum Branżowego tylko dla Członków - jako dodatkowej platformy do porozumiewania się w gronie osób należących do Stowarzyszenia.

6. Uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w spotkaniach z państwowymi instytucjami w Ministerstwie  Rozwoju, UOKIK - u, TIE (Toy Industry of Europe), konferencjach i seminariach. Na spotkaniach przedstawiciele Stowarzyszenia w imieniu Członków przedstawiają postulaty i uwagi.

7. Otrzymywanie bieżących informacji na temat obowiązujących i zmieniających się przepisów prawnych oraz zharmonizowanych norm.

8. Comiesięczne otrzymywanie Biuletynu Stowarzyszenia, w którym znajdują się informacje dotyczące wydarzeń i zmian w przepisach w branży zabawek i artykułów dla dzieci.

9. Każdy Członek Stowarzyszenia otrzymuje upusty cenowe za wydawanie opinii,  przeprowadzanie badań na zabawki i artykuły dziecięce wykonywane przez Instytut Matki i Dziecka.

10. Zamieszczenie informacji o Członku Stowarzyszenia na stronie internetowej www.toys.pl.

11. Promowanie Członków należących do Stowarzyszenia w kraju i za granicą, na targach, wystawach, w publikacjach i gazetach branżowych. Kojarzenie firm poszukujących dystrybutorów i producentów zabawek.

12. Każdy Członek otrzymuje bezpłatny egzemplarz Czasopisma Handlowców "Branża Zabawek" oraz zniżki przy zakupie reklamy w czasopiśmie.

13. Przywilej korzystania przez Członka z logo Stowarzyszenia oraz formuły: "Członek Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych" w drukach firmowych i handlowych, w Internecie, na etykietach, ulotkach, w katalogach, biuletynach, pismach, w reklamach targowych i wystawowych oraz w krajowej sieci handlowej.

 

To będzie dla nas zaszczyt gościć Państwa w naszym gronie.

 
 

Korzyści dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek wynikające z członkostwa w Stowarzyszeniu Eksporterów Polskich:

  • Bezcenny prestiż Eksporterów w branży, regionie, kraju i na rynkach zagranicznych
  • Bezpłatne reprezentowanie interesów Eksporterów wobec organów rządowych i państwowych
  • Bezpłatna pomoc w załatwianiu  spraw w resortach, bankach itp.,  
  • Bezpłatna informacja o rynkach zagranicznych i potencjalnych kontrahentach
  • Bezpłatna promocja,  m.in. na stronie Stowarzyszenia Eksporterów Polskich www.eksporterzy.org
  • Bezpłatny udział w kongresach, forach, konferencjach i seminariach 
  • Bezpłatny udział w konkursach: "Wybitny Eksporter Roku" oraz "Wybitny Dziennikarz Roku"
  • Bezpłatne korzystanie z logo Stowarzyszenia oraz formuły: Członek Stowarzyszenia Eksporterów Polskich na drukach firmowych,  stronie internetowej  firmy i materiałach reklamowych

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO CZŁONKOSTWA

 
 
 
 
 
 
 
PSBZiADz - 2007
projekt i wykonanie:dwarazy.com