Rok założenia 2002
       
   
Partnerzy

BRANŻA DZIECIĘCA

rynek zabawek
MINISTERSTWO ROZWOJU
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
INSTYTUT MATKI I DZIECKA
KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
 STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH
URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE WOJEWÓDZTW
 
 
 

Ministerstwo Gospodarki

- strona zabawek -

http://www.mg.gov.pl/GOSPODARKA/Przetworstwo+przemyslowe/
przemysl+maszynowy/Dyrektywa+zabawkowa/

- strona ROHS -
http://www.mg.gov.pl/GOSPODARKA/Przetworstwo+przemyslowe/
przemysl+elektroniczny+i+precyzyjny/Dyrektywa+ROHS+2002/

- strona WEEE -
http://www.mg.gov.pl/GOSPODARKA/Przetworstwo+przemyslowe/
przemysl+elektroniczny+i+precyzyjny/Dyrektywa+WEEE+2002/

- oznakowanie CE -
http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Ocena+zgodnosci/

- przemysł maszynowy -
http://www.mg.gov.pl/GOSPODARKA/Przetworstwo+przemyslow/
przemysl+maszynowy/

- przemysł elektryczny, ekektromaszynowy, elektroniczny -
http://www.mg.gov.pl/GOSPODARKA/Przetworstwo+przemyslowe/
przemysl+elektroniczny+i+precyzyjny/


Oznakowanie produktów znakiem CE:
- www.oznaczenie-ce.pl
- www.europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach
- www.newapproach.org

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
- http://www.uokik.gov.pl/

Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej
- http://www.giih.gov.pl/

Unia dla Przedsiębiorczych - Program Konkurencyjność:
- www.konkurencyjnosc.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
- www.parp.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki
- http://www.mg.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki - Portal Promocji Eksportu
- www.eksporter.gov.pl

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Internetowy System Informacji Prawnej
- www.sejm.gov.pl

Centrum Euro Info przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość
- www.euroinfo.gda.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
- http://www.ukie.gov.pl/

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
- http://www.pcbc.gov.pl/

Polski Komitet Normalizacyjny
- http://www.pkn.pl/

Oficjalna strona Unii Europejskiej
- http://europa.eu.int/

Polskie Centrum Akredytacji
- http://www.pca.gov.pl/

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
- www.kuke.com.pl

Ministerstwo Finansów
- www.mf.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
- www.msz.gov.pl

Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego

- www.ikchz.warszawa.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
- http://www.pip.gov.pl/

Ministerstwo Infrastruktury
- http://www.mi.gov.pl/

Ministerstwo Zdrowia
- http://www.mz.gov.pl/

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
- http://www.mf.gov.pl/sluzba_celna/

Bank Gospodarstwa Krajowego
- www.bgk.com.pl

Krajowa Izba Gospodarcza - centrum Promocji Sp. z o.o.
- www.kigcp.pl

POLEXPO Exhibitions Sp. z o. o.
- www.polexpo.pl

biuro Promocji Zagranicznej EXPO Sp. z o.o.
- www.bpz-expo.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej
- http://www.uke.gov.pl/

Wyższy Urząd Górniczy
- http://www.wug.gov.pl/

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
- http://www.gunb.goy.pl/

Urząd Transportu Kolejowego
- http://www.utk.gov.pl/

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
- http://www.gios.gov.pl/

Urząd Morski w Słupsku
- http://www.umsl.gov.pl/

Urząd Morski w Gdyni
- http:// www.umgdy.gov.pl/

Urząd Morski w Szczecinie
- http://www.ums.gov.pl/

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej - "Przedsiębiorstwo" -
- http://europa.eu.int/pol/enter/index_en.htm

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej - "Energia" -
- http://europa.eu.int/pol/ener/index_en.htm

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej - "Środowisko" -
- http://europa.eu.int/pol/env/index_en.htm

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej - "Transport" -
- http://europa.eu.int/pol/trans/index_en.htm

Europejskie Organizacje Normalizacyjne
- CEN - http://www.cenorm.be/cenorm/index.htm
- CENELEC - http://www.cenelec.org/Cenelec/Homepage.htm
- ETSI - http://www.etsi.org/

Strona poświęcona problematyce nowego podejścia
- http://www.newapproach.org

 
 
 
 
 
 
 
PSBZiADz - 2007
projekt i wykonanie:dwarazy.com