22 lutego 2024 r.
Spotkanie Zarządu, Rady Nadzorczej i Grupy Doradczej
na Targach Kids’ Time w Kielcach

W dniu 22 lutego 2024 roku o godz.: 12.00 podczas Targów Zabawek Kids’ Time w Kielcach, na stoisku wystawienniczym Firmy Wader-Woźniak odbyło się spotkanie Zarządu, Rady Nadzorczej i Grupy Doradczej Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych. Spotkanie miało na celu uzgodnienie najważniejszych strategii działania Stowarzyszenia na 2024 rok oraz ustalenie szczegółowych kwestii związanych z najbliższym Walnym Zebraniem Członków. Najważniejszym tematem było omówienie zorganizowania szkoleń, przygotowania materiałów oraz porad dla Członków Stowarzyszenia związanych z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Zabawkowego.

W spotkaniu udział wzięli: Sławomir Olechnowicz, Marcin Woźniak, Ryszard Grzegorczyk, Andrzej Goliński, Janusz Musioł oraz Monika Chmielińska.

POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
realizacja: dwarazy.com