Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Ziemowita 47, 03-788 Warszawa. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem: stowarzyszenie@toys.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach kontaktowych, na potrzeby prowadzenia korespondencji, udzielania informacji i odpowiedzi na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przechowywane do momentu realizacji przedmiotowych celów. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, hostingu. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W określonych prawem przypadkach przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania lub prawo do usunięcia danych. Więcej informacji w RODO – Klauzula informacyjna (Polityka prywatności).

Informacja przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może zawierać informacje poufne. Osobom nieuprawnionym, innym niż zamierzony odbiorca zabrania się przeglądania, przekazywania, rozpowszechniania lub innego wykorzystywania, a także działania na podstawie tych informacji. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość omyłkowo, prosimy o powiadomienie nadawcy i usunięcie jej ze swej skrzynki odbiorczej.

POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
realizacja: dwarazy.com