Odwiedziło nas: 856 internautów

Archiwum - 2018

7 listopad 2018 r. godz.: 09.00-15.00
Szkolenie zamknięte dla Członków Stowarzyszenia

Stowarzyszenie zorganizowało dla Członków bezpłatne, zamknięte szkolenie poświęcone najnowszym przepisom i wymaganiom w odniesieniu do chemii w zabawkach. Szkolenie prowadzili przedstawiciele Laboratorium Hamilton Poland. W programie m.in. omówiono plan aktualizacji najważniejszych norm EN 71 i zmian planowanych od 01.03.2019 r.

Prowadzący poświęcili część szkolenia na przybliżenie zmian w załącznikach do dyrektywy TOYS i rozporządzeniu REACH oraz charakterystyce wybranych substancji chemicznych. Omówili także temat najczęściej wykorzystywanych materiałów do produkcji zabawek i zagrożeń chemicznych z nimi związanych. Część praktyczna spotkania została poświęcona weryfikacji zakresów wymagań chemicznych na podstawie wskazanych zabawek.

Temat szkolenia:
Bezpieczeństwo chemiczne zabawek

Plan szkolenia:

1. Wprowadzenie

2. Omówienie wymagań prawnych oraz zmian w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących zabawek.

3. Charakterystyka wybranych substancji chemicznych – REACH, dyrektywa zabawkowa, normy EN-71.

4. Omówienie najczęściej wykorzystywanych materiałów do produkcji zabawek i płynących z nich zagrożeń chemicznych.

5. Część praktyczna – weryfikacja zakresów wymagań chemicznych na podstawie wskazanych zabawek.

6. Dyskusja i indywidualne pytania.

Prowadzący:
przedstawiciele Laboratorium Hamilton Poland S.A.

 
     
 
 

18 października 2018

Konferencja Spielwarenmesse Dialogue – Hotel Sheraton

Przedstawicielstwo Targów Spielwarenmesse zorganizowało konferencję Spielwarenmesse Dialogue, poświęconą wiodącym światowym targom zabawek Spielwarenmesse 2019.

Targi Spielwarenmesse odbywające się w terminie: 30.01.2019 r. – 03.02.2019 r. w Norymberdze i dzięki licznym highlights oraz nowościom będą branżowym spotkaniem roku. Poza tym, w roku 2019 targi świętują swój jubileusz 70-lecia. Podczas konferencji zostały omówione najważniejsze zmiany i wydarzenia, które czekają na wystawców zabawek i art. dziecięcych w 2019 roku.

Stowarzyszenie reprezentowała prezes zarządu – Monika Chmielińska.

Zaproszenie
 
 
 

3 październik 2018 r. godz.: 09.00-14.30
Szkolenie zamknięte dla Członków Stowarzyszenia

Na początku października odbyło się bezpłatne, zamknięte szkolenie dla członków Stowarzyszenia, które było poświęcone najnowszym przepisom i wymaganiom w odniesieniu do zabawek. Omawiano nowelizację przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, zmiany w rozporządzeniu w sprawie wymagań dla zabawek oraz prawo przedsiębiorców, które zastąpiło ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.
Ostatnim punktem spotkania były zagadnienia związane z prawidłową klasyfikacją wiekową zabawek na podstawie Raportu Technicznego PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017-06 Bezpieczeństwo zabawek. Ten dokument porównywano m.in. z raportem PKN-CEN/CR 14379:2007 Klasyfikacja zabawek.
Wytyczne.

Temat szkolenia:
Aktualizacja najnowszych przepisów:
· Nowelizacje przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
· Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wymagań dla zabawek
· Ustawa Prawo przedsiębiorców
· Klasyfikacja wiekowa zabawek

Prowadzący:
Magdalena Skoczylas – BMMJ Solutions Consulting Group

Plan szkolenia
 
Szkolenie zamknięte dla Członków Stowarzyszenia
 
     
 
 

26–27 września 2018 r.
KIDS PRODUCT FORUM – Warszawa

W Hotelu Renaissance w Warszawie odbyło się Kids Products Forum, pod hasłem przewodnim:

„Skuteczne kampanie marketingowe i sprzedażowe produktów z branży dziecięcej i parentingowej”. Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych na tym spotkaniu reprezentowała Monika Chmielińska, prezes zarządu stowarzyszenia, która wzięła udział w panelu strategicznym prezesów, zatytułowanym "Branża Dziecięca 2018–2028: trendy, wyzwania, możliwości".

 
KIDS PRODUCT FORUM - Warszawa
 
 
 

19 września 2018 r. – Warszawa

"Warsztat – Kodeksy Postępowania" – organizowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Art. Dziecięcych zostało zaproszone  do udziału w warsztacie, który odbył się w związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem kodeksów postępowania zgodnie z art. 40 rozporządzenia 2016/679: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

https://giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl

Główne tematy poruszane podczas warsztatu zorganizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych to omówienie zasad, jakich należy przestrzegać, tworząc kodeksy postępowania, jakie podmioty mogą monitorować zatwierdzone kodeksy, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić konsultacje podczas prac nad takimi dokumentami.

W warsztacie wzięły udział m.in.: organizacje pracujące nad projektami kodeksów z szerokiego spektrum branż oraz przedstawiciele środowisk pracujących nad stworzeniem kodeksów.

Zarząd Stowarzyszenia reprezentowała Monika Chmielińska.

 
 
 

7 września 2018 r.

Spotkanie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

W dniu 7 września 2018 r. w Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się spotkanie, które było poświęcone tematyce wprowadzania do obrotu wyrobów wytwarzanych ręcznie przez rękodzielników, w tym zabawek i artykułów dla dzieci.

Celem spotkania była wymiana informacji na temat wprowadzanych do obrotu wyrobów wytwarzanych ręcznie, szczególnie zabawek dla dzieci poniżej 3 lat. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz przedstawiciele UOKiK. Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Art. Dziecięcych reprezentowała Monika Chmielińska, prezes zarządu Stowarzyszenia.

 
Spotkanie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
 
 

6 września 2018 r. – Warszawa
Spotkanie z British Toy & Hobby Association (BTHA)

W Warszawie odbyło się spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych z Brytyjskim Stowarzyszeniem Zabawek – British Toy & Hobby Association. Polskie Stowarzyszenie reprezentowała prezes Zarządu Monika Chmielińska, brytyjską organizację reprezentował Roland Earl – dyrektor British Toy & Hobby Association.

Celem spotkania było omówienie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniami. Przez wiele lat polskie i brytyjskie stowarzyszenia miały dobre relacje. W najbliższej przyszłości zamierzają jeszcze zacieśnić współpracę w celu osiągnięcia wspólnych korzyści i wzajemnego wspierania się na rynku zabawek.

 
Spotkanie z British Toy Hobby Association (BTHA)
 
 

26 lipca 2018 r.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

W dniu 26 lipca 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się otwarte spotkanie dotyczące elektronicznych platform handlowych. Wzięli w nim udział przedsiębiorcy w tym Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych. Zarząd Stowarzyszenia reprezentowała prezes Monika Chmielińska Celem spotkania było zebranie danych na temat strat finansowych i wizerunkowych, jakie legalnie działający w Polsce przedsiębiorcy ponoszą wskutek potencjalnie nieuczciwej konkurencji. Ministerstwo planuje ciąg dalszy spotkań, na których poruszany będzie ten temat.  

Najpopularniejszą obecnie formą działalności w Internecie są zakupy. E-handel jest jednym z tych obszarów działalności handlowej, który obecnie rozwija się niezwykle intensywnie. Przez Internet można kupić praktycznie wszystko, a dodatkowo usługa ta jest dostępna z dowolnego miejsca, o dowolnej porze. Elektroniczne platformy handlowe ułatwiły wymianę towarową z całym światem, w tym głównie z Chinami.Krajowe podmioty gospodarcze muszą sprostać nie zawsze uczciwej konkurencji firm spoza UE. Informacje przekazywane przez przedsiębiorców wskazują na to, że sprzedawcy z Chin zyskują nieuzasadnione przewagi związane m.in. z obchodzeniem ceł i podatków. Kolejnymi kwestiami budzącymi wątpliwości są bezpieczeństwo i jakości przesyłanych produktów.

 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Piotr Zabadala – naczelnik Departamentu Innowacji i Jan Filip Stanitko – dyrektor Departamentu Innowacji Piotr Zabadala – naczelnik Departamentu Innowacji i Monika Chmielińska Prezes Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych 
 

8 czerwca 2018 r.
VII Forum Jednolitego Rynku (SIMFO) – Hotel Sheraton Warszawa

W dniu 8 czerwca 2018 r. odbędzie się  VII. Forum Jednolitego Rynku (Single Market Forum – SIMFO), organizowane przez Ministerstwo we współpracy z Komisją Europejską. Tegoroczna edycja forum odbędzie się pod nazwą: Swobodny przepływ towarów na jednolitym rynku – wyzwania i możliwości, a gospodarzem będzie Pani Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Głównymi tematami będą bariery w handlu transgranicznym w UE oraz propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej dot. pakietu towarowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady wzajemnego uznawania. Uczestnikami forum będą przedsiębiorcy, przedstawiciele zrzeszeń branżowych, izb gospodarczych oraz administracji państwowej, a także Komisji Europejskiej.

Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Art. Dziecięcych będzie reprezentowała Monika Chmielińska – prezes zarządu stowarzyszenia, która weźmie udział w panelu dotyczącym pakietu towarowego, nad którym toczą się obecnie prace w Radzie UE, ze szczególnym uwzględnieniem zasady wzajemnego uznawania.

Agenda
 
VII Forum Jednolitego Rynku (SIMFO) - Hotel Sheraton Warszawa
 
 
 

15 maja 2018 r.(wtorek) godz.: 09.00-12.00
Szkolenie zamknięte dla Członków Stowarzyszenia

W dniu 15 maja 2018 r. odbyło się bezpłatne szkolenie poświecone najnowszym przepisom i wymaganiom w odniesieniu do zabawek elektrycznych i elektronicznych.

Temat szkolenia:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA ZABAWEK ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Plan szkolenia

Termin:

15 maja 2018 r. (wtorek)
Prowadzący:
Magdalena Skoczylas – BMMJ Solutions Consulting Group
Adam Fotek – Ekspert ds. Badań – Laboratorium Hamilton

Joanna Janicka – Menadżer ds. rozwoju – Laboratorium Hamilton

https://hamilton.com.pl/oferta/zabawki-i-artykuly-dzieciece/badania-chemiczne/

Godziny spotkania:

08.30 -09.00- śniadanie dla Członków Stowarzyszenia

09.00 -12.00 – szkolenie dla Członków Stowarzyszenia

Ważne:

Uczestnicy otrzymają materiały w formie papierowej i elektronicznej.

Istnieje możliwość zadawania pytań związanych z tematyką szkolenia – 10 dni po szkoleniu.

Istnieje możliwość przywiezienia zabawek w celu skonsultowania prawidłowego oznakowania.

 
Szkolenie RODO dla Członków Stowarzyszenia
 
 
ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ ZE SZKOLENIA
 
 

15 maj 2018 r. / Falenty k. Raszyna
XVII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

15 maja 2018 roku (wtorek) w Sali Konferencyjnej Firmy Elgrom, przy ul. Opackiego 13 w Falentach k/Raszyna odbędzie się XVII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych. XVII Zwyczajne Walne Zebranie miało charakter sprawozdawczy i dyskusyjny.

 
Szkolenie RODO dla Członków Stowarzyszenia
 
Szkolenie dla Członków Stowarzyszenia Szkolenie dla Członków Stowarzyszenia
 
 

26 kwietnia 2018 r.(czwartek) godz.: 09.00-15.00
Szkolenie RODO dla Członków Stowarzyszenia

W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyło się bezpłatne szkolenie zorganizowane specjalnie dla Członków Stowarzyszenia w związku z wchodzącymi w  życie w dniu 25 maja 2018 r. nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Temat szkolenia: RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/94/WE.
Prowadzący szkolenie: Maciej Strycharz – DEKRA Polska Sp. z o.o.

Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), co będzie wiązało się ze swoistą rewolucją w tym obszarze. Administratorzy danych będą zobligowani do realizowania nowych obowiązków, a właścicielom danych nadane zostaną dodatkowe uprawnienia. RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych. Regulacje RODO pomagają również osobom przebywającym na terytorium Polski egzekwować ich prawo do ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Mogą to być informacje takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, adres e-mail, ale również mniej oczywiste jak numer IP, dane o lokalizacji, kod genetyczny, poglądy polityczne czy historia zakupów. Wszelkie informacje zbierane na temat osoby, które pozwalają na ustalenie jej tożsamości, są danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy są przetwarzane w formie papierowej czy cyfrowej.

Organizator szkolenia z ramienia Stowarzyszenia:
Monika Chmielińska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela biuro Stowarzyszenia:

e-mail: stowarzyszenie@toys.pl

 
Szkolenie RODO dla Członków Stowarzyszenia
 
 
ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ ZE SZKOLENIA
 
 

18 kwietnia 2018 r.  – Hotel Marriott Warszawa
Seminarium: "Badania laboratoryjne i ocena zgodności zabawek" – TÜV Rheinland  Polska Sp. z o.o.

W dniu 18 kwietniu 2018 r. odbyło się Seminarium dotyczące oceny zgodności i nadzoru rynku, wybranych wymagań prawnych dotyczących dokumentacji potwierdzającej bezpieczeństwo wyrobu, weryfikacji jej poprawności oraz badań i certyfikacji wyrobów w kontekście oceny właściwości użytkowych. Monika Chmielińska – prezes zarządu stowarzyszenia wzięła udział w Seminarium jako prelegent i przedstawiła prezentację o działaniach Stowarzyszenia w odniesieniu do definicji "bezpiecznej zabawki".

Plan Seminarium:
1. Prezentacja Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Monika Chmielińska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
2. Ocena zgodności produktu, proces oceny dokumentacji i oznakowania – Tomasz Marcinek – TUV Rheinland Polska – Specjalista ds. Certyfikacji
3. Kontrole odbiorcze wyrobów – Radosław Szurgot  – TUV Rheinland Polska – Koordynator Obszaru Jednostki Inspekcyjnej, Kierownik Produktu.
4. Ocena właściwości mechanicznych i fizycznych zabawek w praktyce wg wymagań normy EN 71-1 oraz EN 71-8 – Roma Krajniak –  TUV Rheinland Polska – Specjalista ds. Badań Mechanicznych.
5. Bezpieczeństwo chemiczne i mikrobiologiczne zabawek – Jadwiga Śmietanka – TUV Rheinland Polska – Specjalista ds. Certyfikacji Wyrobów.

Prowadzący szkolenie: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Organizator szkolenia: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

 
Szkolenie dla Członków Stowarzyszenia
 
 
 

21 marca 2018 r. (środa) godz.: 09.00 – 15.00
Szkolenie dla Członków Stowarzyszenia

W marcu 2018 roku odbędzie się bezpłatne szkolenie zorganizowane specjalnie dla Członków Stowarzyszenia.
Temat szkolenia:
NORMA PN-EN 71-1 Bezpieczeństwo zabawek – Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne. Ocena Ryzyka
Prowadzący szkolenie:
Magdalena Skoczylas – Ekspert ds. zabawek – Firma BMMJ Solutions Consulting Group
Organizator szkolenia:
Monika Chmielińska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela biuro Stowarzyszenia: e-mail: stowarzyszenie@toys.pl

 

PLAN SZKOLENIA – zobacz więcej

 
Szkolenie dla Członków Stowarzyszenia
 
 
ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ ZE SZKOLENIA
 
 

21-23 lutego 2018 / Kielce
IX Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka "Kid’s Time"

W dniach 21-23 lutego 2018 r. odbyły się IX Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka "KID’S TIME", nad którymi Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych po raz kolejny objęło patronat. KIDS’ TIME zapiszą się w historii Targów Kielce, jako niezwykle udane. Wystawa, zgromadziła 512 firm z 22 krajów świata takich jak: Belgia, Białoruś, Chiny, Czechy, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Hong Kong, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Wydarzenie, o łącznej powierzchni ponad 19 000 mkw. Zajęło wszystkie 7 hal kieleckiego ośrodka wystawienniczo – kongresowego oraz specjalnie dobudowaną halę H. Najnowszą ofertę zabawek, wózków, fotelików samochodowych, mebli, tekstyliów i artykułów dziecięcych obejrzało 7515 zwiedzających.

 

Podsumowanie Targów Kids Time 2018

Targi Kielce 2018 KIDS TIME

 
Targi Kids' Time
 
 

2 lutego 2018 r. / Norymberga – Niemcy
Spotkanie Branżowe Członków Stowarzyszenia podczas 69 Międzynarodowych Targów Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze

W dniu 2 lutego 2018 roku na terenie targów Spielwarenmesse w Norymberdze w Hali wystawienniczej nr 5, na stoisku Firmy HEMAR odbyło się spotkanie branżowe Członków Stowarzyszenia, którzy byli uczestnikami Branżowego Projektu Promocyjnego 2018 pt.: „Prezentacja polskich zabawek i artykułów dziecięcych na rynkach światowych 2018”.

Członkowie Stowarzyszenia biorący udział w Branżowym Projekcie Promocyjnym 2018:
Alexander, Delta-Trade, Euro-Trade, Hemar, Jawa, Mario-Inex, Novum, Wader-Woźniak, Zabawkarstwo Bączek. Koordynatorem projektu była Monika Chmielińska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Spotkanie Branżowe Członków Stowarzyszenia podczas 69 Międzynarodowych Targów Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
 
 
ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA
 
 
 

1 lutego 2018 r. / Norymberga – Niemcy
Spotkanie Zarządu, Rady Nadzorczej i Grupy Doradczej Stowarzyszenia podczas Targów Zabawek Spielwarenmesse

W dniu 1 lutego 2018 roku o godz.: 12.00 na stoisku wystawienniczym Firmy Wader – Woźniak, podczas 69 Międzynarodowych Targów Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze, odbyło się spotkanie Zarządu, Rady Nadzorczej i Grupy Doradczej Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych. Spotkanie miało na celu uzgodnienie najważniejszych strategii działania Stowarzyszenia na 2018 rok oraz ustalenie szczegółowych kwestii związanych z najbliższym XVII Walnym Zebraniem Członków.

Uczestnicy spotkania: Monika Chmielińska – Prezes Zarządu,
Marcin Woźniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Andrzej Goliński – Członek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Piwko – Członek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Czaja – Członek Grupy Doradczej,
Marek Jankowski – Członek Grupy Doradczej,
Konrad Falkowski – Członek Grupy Doradczej.

 
Spotkanie Zarządu, Rady Nadzorczej i Grupy Doradczej Stowarzyszenia podczas Targów Zabawek Spielwarenmesse
 
 

31.01-04.02.2018 r. / Norymberga – Niemcy

Członkowie Stowarzyszenia podczas 69  edycji Międzynarodowych Targów Zabawek Spielwarenmesse

W dniach 31.01-04.02.2018 roku na terenach wystawienniczych w Norymberdze odbyła się 69 edycja Międzynarodowych Targów Zabawek Spielwarenmesse. Wśród wystawców znalazło się  kilkadziesiąt firm z Polski, w tym liczne grono Członków: Alexander, Delta Trade, Euro – Trade, Granna, Hemar, Jawa, Mario-Inex, Mochtoys, Novum, Remi, Wader – Woźniak, ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek, Cartamudni, Trefl, TM Toys, Dante, Mochtoys, Artsana Poland, Lego, Mattel. Członkowie wystawiali się indywidualnie w halach tematycznych w zależności od rodzaju asortymentu.

 

Członkowie Stowarzyszenia podczas 69 edycji Międzynarodowych Targów Zabawek Spielwarenmesse

Spielwarenmesse 2018 Ważne Informacje
 
ALEXANDER
ALEXANDER
EURO-TRADE
EURO-TRADE
DELTA-TRADE
DELTA-TRADE
GRANA
GRANA
HEMAR
HEMAR
JAWA
JAWA
MARIONEX
MARIOINEX
GRANA
MOCHTOYS
NOVUM
NOVUM
NOVUM
REMI
WADER-WOŹNIAK
WADER-WOŹNIAK
ZABAWKARSTWO - BĄCZEK
ZABAWKARSTWO – BĄCZEK
POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
realizacja: dwarazy.com