Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska (nr AB 910) Instytut KOMAG

ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

tel.: +48 32 237 46 65

Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. nadzw. Instytutu KOMAG, Kierownik Laboratorium

e-mail: bbylina@komag.eu

linki do strony internetowej:

https://komag.eu/badania/laboratorium-srodowiska

https://komag.eu/en/tests/laboratory-of-material-engineering-and-environment

 

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG w Gliwicach, jednostki notyfikowanej w UE nr 1456 w zakresie Dyrektywy 2009/48/WE (Toy Safety Directive), specjalizuje się w badaniach bezpieczeństwa użytkowania zabawek i artykułów dla dzieci. Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz wysokie kompetencje personelu, jak również nowoczesna infrastruktura badawcza umożliwiają oferowanie najszerszego w Polsce zakresu akredytowanych badań dla zróżnicowanego asortymentu wyrobów dla dzieci.

Oferta badań zabawek obejmuje właściwości fizyczne, mechaniczne, magnetyczne, chemiczne, elektryczne i palności, realizowane wg norm zharmonizowanych z Dyrektywą 2009/48/WE oraz innych przepisów w niej przywołanych. Badania pozostałych rodzajów artykułów dla dzieci prowadzone są wg norm zharmonizowanych z Dyrektywą 2001/95/WE (General Product Safety) lub norm dedykowanych poszczególnym wyrobom, tj. wózkom, nosidełkom, chodzikom, wysokim krzesełkom, smoczkom, sprzętowi do picia i karmienia, leżaczkom, przewijakom, barierkom bezpieczeństwa, kojcom, łóżeczkom, kołyskom, odzieży dziecięcej. Materiały, z których wykonane są ww. produkty badane są na zgodność z wymaganiami REACH, RoHS, CLP, FCMs, TZO, ASTM, CPSC, JIS.

Dla innowacyjnych wyrobów nieobjętych wymaganiami normowymi, w celu sprawdzenia ich bezpieczeństwa, Laboratorium oferuje badania realizowane wg własnych, indywidualnych procedur badawczych.

Kadra naukowa Laboratorium prowadzi, niezależnie od wyszczególnionej działalności, autorskie prace badawczo-rozwojowe w zakresie identyfikacji i oceny zagrożeń związanych z użytkowaniem wyrobów przez dzieci. Wyniki tych prac są publikowane w renomowanych czasopismach naukowych, a zdobyte doświadczenie wykorzystywane jest podczas opracowywania nowych metod badawczych.

POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
realizacja: dwarazy.com