List Otwarty polskich przedsiębiorców
związanych z branżą zabawek i artykułów dziecięcych
Dotyczy projektu Nowego Rozporządzenie UE dot. bezpieczeństwa zabawek

List Otwarty polskiej branży zabawek i artykułów dziecięcych powstał w związku z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Wyrażamy w nim obawy polskich przedsiębiorców związane z niektórymi  jego postanowieniami. Pod listem widnieje wykaz polskich firm, które wyraziły zgodę na podpisanie Listu.

List Otwarty polskiej branży zabawek i artykułów dziecięcych
do organów władzy państwowej i unijnej, opinii publicznej
oraz mediów

List zostanie przekazany do wszelkich organów władzy państwowej i unijnej, opinii publicznej oraz mediów z prośbą o przeczytanie i wysłuchanie opinii polskich przedsiębiorców.

Liczymy, iż będzie podstawą do zmian proponowanych regulacji, aby wzmacniały pozycje polskich przedsiębiorstw i chroniły miejsca pracy, a nie osłabiały ich konkurencyjności na rynku.

POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
realizacja: dwarazy.com