Przydatne linki

1. Ministerstwo Rozwoju i Technologii
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia

 

2. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/sektorowy-program-operacyjny-wzrost-konkurencyjnosci-przedsiebiorstw

 

3. Krajowe Centrum Informatyczne ROHS  /  REACH
https://reach.gov.pl/reach/pl/ograniczenia/rohs/
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/dyrektywa-ws-ograniczenia-stosowania-niektorych-niebezpiecznych-substancji-w-sprzecie-elektrycznym-i-elektronicznym

 

4. Oznakowanie zabawek i artykułów dziecięcych znakiem CE
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index_pl.htm

 

5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/

 

6. Promocja Eksportu
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/promocja-eksportu

 

7. Inspekcja Handlowa
https://uokik.gov.pl/inspekcja-handlowa

 

8. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
https://www.sejm.gov.pl/

 

9. Biuletyn Informacji Publicznej
https://www.gov.pl/web/bip

 

10. Polski Komitet Normalizacyjny
http://www.pkn.pl/

 

11. Polskie Centrum Akredytacji
http://www.pca.gov.pl/

POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
realizacja: dwarazy.com