Cele stowarzyszenia

Stowarzyszenie ma na celu podjęcie wielu działań gospodarczych wspierających i zrzeszających całą branżę artykułów dla dzieci. Stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju rynku zabawek i artykułów dziecięcych, ochrona interesów producentów, importerów i dystrybutorów tej branży to nasze główne zadania. Organizacja realizuje postawione przez siebie cele także poprzez : gromadzenie i rozpowszechnianie danych i wyników badań na temat krajowych i zagranicznych rynków zabawek i artykułów dla dzieci. Gromadząc i rozpowszechniając dane o firmach należących do Stowarzyszenia, pomaga w nawiązaniu kontaktów między handlowcami.

Stowarzyszenie promuje swoją branżę w kraju i za granicą poprzez organizację wystaw, targów i wydawanie publikacji. Kreuje wizerunek przedsiębiorstw i ułatwia współpracę pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji zabawek oraz artykułów dla dzieci. Inne cele Stowarzyszenia to: rozstrzyganie kwestii spornych pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji. Dodatkowym celem jest członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych o podobnym zakresie i charakterze działania.

Z biurem Stowarzyszenia kontaktuje się dużo firm zainteresowanych polskimi producentami, dystrybutorami i importerami z branży artykułów dla dzieci. Odnotowaliśmy wiele zapytań z rynku krajowego i rynków zagranicznych. Firmy często pilnie poszukują dystrybutorów, importerów jak również producentów. Podczas tegorocznych Targów Świat Dziecka 2003, które odbyły się w Poznaniu, padło wiele pytań dotyczących polskich dystrybutorów artykułów z naszej branży. Handlowcy różnych krajów szukają kontaktu z firmami w Polsce, proszą o wytypowanie przyszłych partnerów godnych zaufania.

POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
realizacja: dwarazy.com