Zaproszenie do członkostwa

Serdecznie zapraszamy Państwa do przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba reprezentująca branżę zabawek i artykułów dla dzieci lub osoba związana z branżą.

Głównym celem przystąpienia do Stowarzyszenia jest stworzenie silnej i prężnie działającej organizacji na polskim rynku. Członkowie Stowarzyszenia to osoby reprezentujące liczące się na polskim rynku firmy z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Stowarzyszenie ma na celu ochronę interesów producentów i dystrybutorów zabawek i art. dziecięcych, podjęcie  działań gospodarczych wspierających i zrzeszających całą branżę.  Stowarzyszenie promuje branżę zabawek i artykułów dla dzieci w kraju i za granicą. Promocja odbywa się podczas targów, w pismach branżowych, na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w czasie spotkań handlowych z różnymi instytucjami. Stowarzyszenie kreuje wizerunek przedsiębiorstw i ułatwia współpracę pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji zabawek oraz artykułów dla dzieci.

W 2013 roku Stowarzyszenie poszerzyło swoją działalność o gałąź artykułów dziecięcych. Oferujemy porady i informacje związane z artykułami dziecięcymi w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, norm, rozporządzeń oraz prawa celnego artykułów, które nie są zabawkami.

Z biurem Stowarzyszenia kontaktują się agencje reklamowe, polskie i zagraniczne firmy zainteresowane krajowymi producentami i dystrybutorami zabawek.  Stowarzyszenie odnotowało wiele zapytań w tym kierunku. Stronę internetową Stowarzyszenia www.toys.pl odwiedza codziennie duże grono ludzi poszukujących nowych informacji oraz kontaktów branżowych.

Członkowie Stowarzyszenia każdego dnia uzyskują drogą mailową bezpłatne porady i konsultacje dotyczące aktualnych przepisów. Porady dotyczą: bezpieczeństwa zabawek i artykułów dziecięcych w świetle obowiązujących i nadchodzących przepisów prawnych, norm zharmonizowanych oraz przepisów celnych. Członkowie Stowarzyszenia mogą bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach, organizowanych przez Stowarzyszenie kilka razy w roku, w czasie których mogą korzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji z ekspertami. Członkowie biorą udział w spotkaniach w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, UOKiK-u, Inspekcji Handlowej i innych instytucjach państwowych.

Powołując się na statut stowarzyszenia Art. 5, paragraf 3  – przyjęcie do Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały zarządu, podjętej na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka i listu polecającego, którego wzór określił zarząd na drodze uchwały.

Aby przystąpić do Stowarzyszenia prosimy o:
1. Wypełnienie Deklaracji  Członkowskiej, wpisując dane osoby reprezentującej firmę, adres, kontakt telefoniczny, adres strony internetowej oraz e-mail.
2. Podpisanie umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem, na podstawie której wystawiana jest faktura raz w miesiącu w kwocie 190,00 zł netto.
3. Dokonanie przelewu wpisu członkowskiego w wysokości 200,00 zł na konto Stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association 
03-788 Warszawa, ul. Księcia Ziemowita 47
Bank Handlowy 55 1030 1582 0000 0008 1144 1007
4. Wysłanie pocztą do biura Stowarzyszeniawypełnionej deklaracji członkowskiej oraz dwóch egzemplarzy podpisanej umowy o współpracy na adres korespondencyjny:

Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Art. Dziecięcych
ul. Łukowska 1, lok. 145
04-113 Warszawa
Miesięczny koszt członkostwa:
190,00 zł netto – faktura wystawiana każdego miesiąca na firmę, którą reprezentuje Członek Stowarzyszenia.
50,00 zł brutto – składka członkowska. W 2017 r. Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o zawieszeniu obowiązku płacenia składki członkowskiej w wysokości 50, 00 zł miesięcznie do dnia zwołania następnego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się  w 2018 r.

To będzie dla nas zaszczyt gościć Państwa w naszym gronie
www.toys.pl

POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
realizacja: dwarazy.com