Laboratoria badające zabawki i artykuły
dla dzieci w Polsce i na świecie

J.S. Hamilton Poland S.A.

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
tel.: +48 723 300 684

Osoba kontaktowa:
Joanna Janicka

toys@hahilton.com.pl | jjanicka@hamilton.com.pl

link: https://hamilton.com.pl/oferta/zabawki-i-artykuly-dzieciece/badania-chemiczne/

Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. oferuje szeroki zakres badań zabawek oraz artykułów dla dzieci i niemowląt. Wykonuje akredytowane analizy bezpieczeństwa zabawek na zgodność z wymaganiami norm zharmonizowanych z Dyrektywą 2009/48/WE (Toys Safety Directive) oraz poszczególnych części normy PN-EN 71, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2011/65/UE (RoHS) i wielu innych.

Analizy chemiczne i mechaniczne zabawek w większości  prowadzone są we  własnych  laboratoriach, którym dedykowane są dwa polskie oddziały – centralne chemiczne laboratorium  w  Gdyni (nr akredytacji AB 079) oraz mechaniczne laboratorium  w  Siemianowicach  Śląskich (nr akredytacji AB 1552).

Broszura informacyjna

Intertek Poland Sp. z o.o.

ul. Oszczepników 4, 02-633 Warszawa

Osoba kontaktowa:
Barbara Mickunas
Testing Manager Softline and Hardline
tel.: +48 696 787 477
internet: https://www.intertek.com/
e-mail: barbara.mickunas@intertek.com

Wszystkie nasze laboratoria działają zgodnie z międzynarodową normą ISO 17025.
Ponadto nasze poszczególne laboratoria zabawkowe posiadają między innymi poniższe akredytacje:

Francja
EU Notified Body, Comité Français d’Accréditation (COFRAC)**

Niemcy
EU Notified body, Central Authority for technical safety for “GS-Zeichen”

Wielka Brytania
United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

Hong Kong
China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS), GCC Accreditation Centre (GAC), Hong Kong Accreditation Service (HKAS), The General Coordination of Accreditation of Inmetro (CGCRE), United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

USA
Federal Communications Commission (FCC), International Safe Transit Association (ISTA), The American Association for Laboratory Accreditation (A2LA), ACLASS Accreditation Services (ACLASS)

Jako dostawca kompleksowego zapewnienia jakości staramy się ułatwiać naszym Klientom tworzenie możliwie najbezpieczniejszego środowiska dla dzieci, poprzez ulepszenie projektu, zapewnienie bezpieczeństwa i jakości zabawek oraz innych produktów dla dzieci, a także przy pomocy badań i testów wydajności produktów i materiałów.

Usługi Intertek w zakresie testowania zabawek i produktów dla dzieci obejmują między innymi wymagania dyrektywy UE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, USA CPSIA wymagania ASTM International, CPSA Health Canada, oraz standardów GB i innych krajów (np. Meksyk, Korea Południowa, Japonia, itd.) oraz wszystkich dodatkowych wymagań prawnych mających zastosowanie.

Intertek Poland w szczególności oferuje lokalnie usługi eksperckie w obszarze konsultacji w zakresie wymagań prawnych, weryfikacji i oceny zgodności opakowań, etykiet i ostrzeżeń z kategorii non-food ze specjalizacją w zabawkach, w tym zabawkach z pogranicza innych kategorii (np. kosmetyczne) oraz innych artykułach dziecięcych.

Poza zabawkami, w kategorii artykułów dla dzieci, oferujemy usługi w wyżej wymienionym zakresie dla mebli dziecięcych, artykułów dla niemowląt, odzieży dziecięcej i innych.

Zapraszamy do obejrzenia filmu https://intertek-cdn.s3.amazonaws.com/www-intertek-com/media/video/teddy-bear-testing.mp4

 

Broszura informacyjna

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska (nr AB 910) Instytut KOMAG

ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

tel.: +48 32 237 46 65

Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. nadzw. Instytutu KOMAG, Kierownik Laboratorium

e-mail: bbylina@komag.eu

linki do strony internetowej:

https://komag.eu/badania/laboratorium-srodowiska

https://komag.eu/en/tests/laboratory-of-material-engineering-and-environment

 

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG w Gliwicach, jednostki notyfikowanej w UE nr 1456 w zakresie Dyrektywy 2009/48/WE (Toy Safety Directive), specjalizuje się w badaniach bezpieczeństwa użytkowania zabawek i artykułów dla dzieci. Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz wysokie kompetencje personelu, jak również nowoczesna infrastruktura badawcza umożliwiają oferowanie najszerszego w Polsce zakresu akredytowanych badań dla zróżnicowanego asortymentu wyrobów dla dzieci.

Oferta badań zabawek obejmuje właściwości fizyczne, mechaniczne, magnetyczne, chemiczne, elektryczne i palności, realizowane wg norm zharmonizowanych z Dyrektywą 2009/48/WE oraz innych przepisów w niej przywołanych. Badania pozostałych rodzajów artykułów dla dzieci prowadzone są wg norm zharmonizowanych z Dyrektywą 2001/95/WE (General Product Safety) lub norm dedykowanych poszczególnym wyrobom, tj. wózkom, nosidełkom, chodzikom, wysokim krzesełkom, smoczkom, sprzętowi do picia i karmienia, leżaczkom, przewijakom, barierkom bezpieczeństwa, kojcom, łóżeczkom, kołyskom, odzieży dziecięcej. Materiały, z których wykonane są ww. produkty badane są na zgodność z wymaganiami REACH, RoHS, CLP, FCMs, TZO, ASTM, CPSC, JIS.

Dla innowacyjnych wyrobów nieobjętych wymaganiami normowymi, w celu sprawdzenia ich bezpieczeństwa, Laboratorium oferuje badania realizowane wg własnych, indywidualnych procedur badawczych.

Kadra naukowa Laboratorium prowadzi, niezależnie od wyszczególnionej działalności, autorskie prace badawczo-rozwojowe w zakresie identyfikacji i oceny zagrożeń związanych z użytkowaniem wyrobów przez dzieci. Wyniki tych prac są publikowane w renomowanych czasopismach naukowych, a zdobyte doświadczenie wykorzystywane jest podczas opracowywania nowych metod badawczych.

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

tel. : +48 22 329 22 42

Osoba kontaktowa: Tomasz Trąd

e-mail: pl.trad@sgs.com

link: http://www.sgs.pl/pl-pl/consumer-goods-retail/toys-and-juvenile-products

Grupa laboratoriów mechanicznych i chemicznych SGS, posiada akredytację w pełnym zakresie badań EN-71.

SGS Polska oferuje szereg usług dotyczących badania zabawek i doradztwa w zakresie zgodności z wymaganiami dyrektywy 2009/48/WE, CU TR 008/2011, NM 300, JFSL/ST2016, GTTR, ASTM F963-13, Prop.65 i wielu innych. Wykonujemy również inspekcje przedwysyłkowe zabawek w Azji, zabezpieczające interesy polskich importerów.

Laboratorium posiada akredytacje PCA: AB 313, AC152, AC162 i AK013.

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze – mechanika

ul. Lutycka 11, 60-415 Poznań

Osoba kontaktowa: Aleksandra Maćkowiak
tel.: +48 609 850 382

e-mail: sales.poznan@pl.tuv.com

link: Zabawki i artykuły dla dzieci | PL | TÜV Rheinland (tuv.com)

Akredytowane Laboratorium Badawcze TÜV Rheinland Polska zlokalizowane w Poznaniu świadczy usługi w zakresie oceny bezpieczeństwa i właściwości użytkowych artykułów dla dzieci, a wespół z szeregiem pozostałych laboratoriów z Grupy TÜVRheinland posiada szerokie możliwości w zakresie oceny zgodności z krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi wymaganiami.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą usług świadczonych przez TÜV Rheinland Polska poprzez naszą stronę internetową www.tuv.pl

UL International Polska Sp. z o.o.

ul. Równoległa 4
02-235 Warszawa

Osoba kontaktowa: Marcin Tkacz
tel: +48 510 936 183

email: marcin.tkacz@ul.com, info.pl@ul.com

link: https://crs.ul.com/

UL jest największą na świecie siecią laboratoriów non-profit. Dzięki niezrównanej wiedzy specjalistycznej w zakresie bezpieczeństwa zabawek, nasz zespół ekspertów ds. zapewnienia jakości ma wyjątkową pozycję, aby wspierać dążenie branży zabawkowej do wprowadzania bezpieczniejszych produktów na światowy rynek. Pomagamy w opracowaniu kompleksowych programów bezpieczeństwa zabawek, w tym oznaczenie wieku, ocena projektu, ocena bezpieczeństwa i ryzyka, zarządzanie chemikaliami, badania typu WE i oceny toksykologiczne.

UL jest akredytowany przez wiele jednostek akredytacyjnych, w tym ACLASS, UKAS, CNAS, CMA i HOKLAS. Ponadto UL jest zarejestrowany w Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) jako akredytowane laboratorium (strona trzecia), zgodnie z wymaganiami CPSIA. Nasze laboratorium we Włoszech, IISG, jest akredytowane przez CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação) na rynek brazylijski – akredytacja nr. CRL 0482 – i posiada status jednostki notyfikowanej zgodnie z dyrektywą UE w sprawie bezpieczeństwa zabawek i środków ochrony indywidualnej (PPE).

Oferowane przez UL usługi w ramach testów i badań zabawek spełniają witalną funkcję w spełnianiu globalnych standardów w laboratoriach na całym świecie, w pełni wspierając dążenie branży producentów zabawek do wprowadzania bezpieczniejszych produktów na rynek.

  • testy bezpieczeństwa i jakości
  • inspekcje i audyty, w tym audyty techniczne i etyczne
  • rozwiązania w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania (responsible sourcing) i zrównoważonego rozwoju (sustainability)
  • doradztwo i szkolenia
  • global market access
POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
realizacja: dwarazy.com