Korzyści dla członków

Korzyści wynikające z członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych

1. Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie kilka razy w roku, w których udział biorą m. in.: urzędnicy państwowi z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej, eksperci celni oraz eksperci ds. zabawek.
2. Bezpłatne konsultacje i porady eksperta ds. zabawek w zakresie obowiązujących przepisów z branży zabawek i art. dziecięcych. Porady dotyczą: norm, aktualnych przepisów, ustaw, rozporządzeń, dyrektyw, prawidłowego oznakowania zabawek itp. Wsparcie i porady dla Członków Stowarzyszenia w przypadku kontroli zabawek.
3. Bezpłatne konsultacje i porady eksperta z zakresu prawa celnego.
4. Utworzenie na stronie www.toys.pl Bazy Informacji Prawnych i Obowiązujących Przepisów dla Członków w celu łatwego dostępu do wszelkich informacji prawnych i obowiązujących przepisów.

5. Uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w spotkaniach w Ministerstwie  Przedsiębiorczości i Technologii, w UOKIK,  z TIE (Toy Industry of Europe) oraz w konferencjach i seminariach. Na spotkaniach przedstawiciele Stowarzyszenia w imieniu Członków przedstawiają postulaty i uwagi reprezentując branżę. 
6. Otrzymywanie bieżących informacji na temat obowiązujących przepisów, planowanych zmian w przepisach prawnych oraz zharmonizowanych norm.
1. 7.      Comiesięczne otrzymywanie Biuletynu, w którym znajdują się zestawienie informacji dotyczące aktualnie obowiązujących przepisów, porady ekspertów oraz najważniejsze wydarzenia z branży.
8. Każdy Członek uzyskuje upusty cenowe za wydawanie opinii lub przeprowadzanie badań na zabawki i artykuły dziecięce wykonywane przez Instytut Matki i Dziecka.
9. Zamieszczenie informacji o Członku Stowarzyszenia na stronie internetowej www.toys.pl
10. Promowanie Członków należących do Stowarzyszenia w kraju i za granicą, na targach, wystawach, w publikacjach i gazetach branżowych. Kojarzenie firm poszukujących dystrybutorów i producentów zabawek.
11. Każdy Członek otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma handlowców „Branża Zabawek” oraz jeden bezpłatny egzemplarz fachowego pisma branży zabawkarskiej „Rynek Zabawek”.
12. Przywilej korzystania z logo Stowarzyszenia oraz formuły: „Członek Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych” w drukach firmowych, w Internecie, na etykietach, ulotkach, w katalogach, biuletynach, pismach, w reklamach targowych i wystawowych oraz w krajowej sieci handlowej.
To będzie dla nas zaszczyt gościć Państwa w naszym gronie
www.toys.pl

POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
realizacja: dwarazy.com