Jak zostać członkiem

Jak zostać Członkiem Stowarzyszenia?

Powołując się na statut stowarzyszenia Art. 5, paragraf 3  – przyjęcie do Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały zarządu, podjętej na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka i listu polecającego, którego wzór określił zarząd na drodze uchwały.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba reprezentująca firmę z branży zabawek lub artykułów dla dzieci jak również osoba związana z branżą. Aby zostać Członkiem Stowarzyszenia bardzo proszę o:
1. Wypełnienie Deklaracji Członkowskiej, wpisując dane osoby reprezentującej firmę, adres, kontakt telefoniczny oraz e-mail.
2. Zawarcie umowy o współpracę ze Stowarzyszeniem, na podstawie której wystawiana jest faktura na kwotę 190, 00 zł netto miesięcznie (w sprawie umowy proszę o kontakt z biurem Stowarzyszenia).
Deklaracja Członkowska (pobierz deklarację)

3. Dokonanie przelewu wpisu członkowskiego w wysokości 200,00 zł na konto Stowarzyszenia:
Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych
ul. Księcia Ziemowita 47, 03-788 Warszawa
Bank Handlowy 55 1030 1582 0000 0008 1144 1007
4. Wysłanie pocztą do biura Stowarzyszenia wypełnionej deklaracji członkowskiej, podpisanej umowy o współpracę oraz dowodu wpłaty wpisu członkowskiego na adres korespondencyjny:
Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Art. Dziecięcych
ul. Łukowska 1, lok. 145
04-113 Warszawa
5. Opłacanie składki członkowskiej w wysokości 50,00 zł/miesiąc oraz faktury w wysokości 190,00 zł netto/miesiąc.
Po dokonaniu tych formalności osoba ze Stowarzyszenia skontaktuje się z Państwem.

POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
realizacja: dwarazy.com