Jak zostać Członkiem Polskiego Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych Polish Toy Association

Kto może zostać Członkiem Stowarzyszenia ?

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba reprezentująca firmę z branży zabawek lub artykułów dla dzieci jak również osoba związana z branżą zabawek i artykułów dla dzieci.

 

Co należy zrobić, aby zostać Członkiem Stowarzyszenia?

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia, bardzo prosimy o:

1. Wypełnienie Deklaracji Członkowskiej, wpisując dane osoby reprezentującej firmę, adres, kontakt telefoniczny oraz e-mail i przesłanie kopii do biura stowarzyszenia. Wzór deklaracji podajemy poniżej.
Deklaracja Członkowska (pobierz deklarację)
2. Dostarczenie listu polecającego. List polecający wystawia Członek należący do Stowarzyszenia, osobie, która aplikuje na Członka Stowarzyszenia. Wzór listu jest dostępny w biurze Stowarzyszenia lub poniżej.
Wzór listu polecającego (pobierz)
3. Rada Nadzorcza oraz Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje kandydaturę osoby aplikującej na Członka Stowarzyszenia.

Po pozytywnej weryfikacji, osoba aplikująca na Członka Stowarzyszenia:
1. Dokonuje przelewu wpisu członkowskiego w wysokości 200,00 zł na konto Stowarzyszenia:
Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych
ul. Księcia Ziemowita 47, 03-788 Warszawa
Bank Handlowy55 1030 1582 0000 0008 1144 1007
2. Zawiera umowę z ramienia firmy, którą reprezentuje. Umowa dotyczy współpracy ze Stowarzyszeniem, na podstawie której wystawiana jest comiesięczna faktura na kwotę 190,00 zł netto. (w sprawie umowy proszę o kontakt z biurem Stowarzyszenia).
3. Wysyła pocztą oryginały w/w dokumentów na adres korespondencyjny biura Stowarzyszenia:
Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Art. Dziecięcych
ul. Łukowska 1, lok. 145
04-113 Warszawa

 

Jakich opłat  dokonuje Członek Stowarzyszenia?

1. Członek Stowarzyszenia opłaca comiesięczną  składkę członkowska w wysokości 50,00 zł/miesiąc – obecnie decyzją Walnego Zebrania Członków, opłata  comiesięcznej składki członkowskiej jest zawieszona do odwołania.
2. Opłaca comiesięczną fakturę w wysokości 190,00 zł netto/miesiąc, na podstawie podpisanej umowy o współpracy.

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną (pobierz)

 

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod e-mail adresem: stowarzyszenie@toys.pl
Po dokonaniu w/w formalności oraz przesłaniu skanów na w/w e-mail adres, niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem.

POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
realizacja: dwarazy.com