Linki

Ministerstwo Gospodarki

– strona zabawek –
http://www.mg.gov.pl/GOSPODARKA/Przetworstwo+przemyslowe/przemysl+maszynowy/Dyrektywa+zabawkowa/

– strona ROHS –
http://www.mg.gov.pl/GOSPODARKA/Przetworstwo+przemyslowe/przemysl+elektroniczny+i+precyzyjny/Dyrektywa+ROHS+2002/

– strona WEEE –
http://www.mg.gov.pl/GOSPODARKA/Przetworstwo+przemyslowe/przemysl+elektroniczny+i+precyzyjny/Dyrektywa+WEEE+2002/

– oznakowanie CE –
http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Ocena+zgodnosci/

– przemysł maszynowy –
http://www.mg.gov.pl/GOSPODARKA/Przetworstwo+przemyslow/przemysl+maszynowy/

– przemysł elektryczny, ekektromaszynowy, elektroniczny –
http://www.mg.gov.pl/GOSPODARKA/Przetworstwo+przemyslowe/przemysl+elektroniczny+i+precyzyjny/

Oznakowanie produktów znakiem CE:
www.oznaczenie-ce.pl
www.europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach
www.newapproach.org

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/

Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej
http://www.giih.gov.pl/

Unia dla Przedsiębiorczych – Program Konkurencyjność:
www.konkurencyjnosc.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki
http://www.mg.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki – Portal Promocji Eksportu
www.eksporter.gov.pl

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Internetowy System Informacji Prawnej
www.sejm.gov.pl

Centrum Euro Info przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość
www.euroinfo.gda.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
http://www.ukie.gov.pl/

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
http://www.pcbc.gov.pl/

Polski Komitet Normalizacyjny
http://www.pkn.pl/

Oficjalna strona Unii Europejskiej
http://europa.eu.int/

Polskie Centrum Akredytacji
http://www.pca.gov.pl/

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
www.kuke.com.pl

Ministerstwo Finansów
www.mf.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
www.msz.gov.pl

Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego

www.ikchz.warszawa.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl/

Ministerstwo Infrastruktury
http://www.mi.gov.pl/

Ministerstwo Zdrowia
http://www.mz.gov.pl/

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.mf.gov.pl/sluzba_celna/

Bank Gospodarstwa Krajowego
www.bgk.com.pl

Krajowa Izba Gospodarcza – centrum Promocji Sp. z o.o.
www.kigcp.pl

POLEXPO Exhibitions Sp. z o. o.
www.polexpo.pl

biuro Promocji Zagranicznej EXPO Sp. z o.o.
www.bpz-expo.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej
http://www.uke.gov.pl/

Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
http://www.gunb.goy.pl/

Urząd Transportu Kolejowego
http://www.utk.gov.pl/

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
http://www.gios.gov.pl/

Urząd Morski w Słupsku
http://www.umsl.gov.pl/

Urząd Morski w Gdyni
http:// www.umgdy.gov.pl/

Urząd Morski w Szczecinie
http://www.ums.gov.pl/

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej – „Przedsiębiorstwo” –
http://europa.eu.int/pol/enter/index_en.htm

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej – „Energia” –
http://europa.eu.int/pol/ener/index_en.htm

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej – „Środowisko” –
http://europa.eu.int/pol/env/index_en.htm

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej – „Transport” –
http://europa.eu.int/pol/trans/index_en.htm

Europejskie Organizacje Normalizacyjne
– CEN – http://www.cenorm.be/cenorm/index.htm
– CENELEC – http://www.cenelec.org/Cenelec/Homepage.htm
– ETSI – http://www.etsi.org/

Strona poświęcona problematyce nowego podejścia
http://www.newapproach.org

POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
realizacja: dwarazy.com