Odwiedziło nas: 632 internautów

Archiwum - 2014

22 październik 2014 r. (środa)
Zamknięte szkolenie dla Członków Stowarzyszenia w laboratorium KOMAG w Gliwicach

Zarząd Stowarzyszenia zorganizował wraz z Instytutem KOMAG, jednostką notyfikowaną w zakresie Dyrektywy Zabawkowej, zamknięte szkolenie dla Członków Stowarzyszenia w siedzibie Instytutu KOMAG w Gliwicach w dniu 22 października 2014 r. w godz.: 9.00 – 16.00.

Szkolenie było poświęcone przekazaniu praktycznych informacji dotyczących nowych przepisów w odniesieniu do badań laboratoryjnych, w szczególności zmian do norm w zabawkach, które weszły w życie 30 września 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem zmian do norm EN 71–1 oraz EN 71-2. Szczególną uwaga została zwrócona na badania i oznakowanie zabawek akustycznych i zabawek funkcjonalnych.

T
ematy szkolenia obejmowały:

  1. Wymagania bezpieczeństwa użytkowania zabawek wprowadzone nowelizacją norm PN-EN 71-1 i PN-EN 71-2 w odniesieniu do badań laboratoryjnych.
  2. Badania zabawek akustycznych, w świetle zmian normy PN-EN 71-1 z prezentacją i oceną emitowanego poziomu dźwięku.
  3. Obserwacja badań właściwości mechaniczno – fizycznych, elektrycznych, palności oraz chemicznych na wybranych przykładach zabawek.
  4. Problemy związane z doborem wymagań i zakresu oraz interpretacją wyników badań zabawek w świetle zmian norm PN-EN 71-1 i PN-EN 71-2.
  5. Zabawki Akustyczne: Definicje i kategorie, dopuszczalne poziomy ciśnienia akustycznego, ostrzeżenia na zabawkach akustycznych, zakres i metody badania, prezentacja i ocena poziomu ciśnienia akustycznego zabawki.
  6. Zabawki Funkcjonalne: Definicja zabawki funkcjonalnej oraz definicja funkcjonalnych krawędzi, przykłady zabawek funkcjonalnych, zagrożenia związane z użytkowaniem zabawek Funkcjonalnych, wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania zabawek funkcjonalnych, ostrzeżenia i oznakowania, przykłady zabawek funkcjonalnych, wskazówki w rozpoznawaniu, czy dana zabawka jest funkcjonalna, czy nie, np.: zagadnienia dotyczącego zabawek funkcjonalnych w odróżnieniu do zabawek pociskowych – odróżnienie od siebie zabawek funkcjonalnych.

Szkolenie było prowadzone w formie wykładów z przykładami praktycznej oceny zgodności zabawek z nowym wymaganiami bezpieczeństwa, uzupełnionych prezentacją badań laboratoryjnych w akredytowanym Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG.

Szkolenie prowadziła Pani dr hab. inż. Beata Grynkiewicz – Bylina, prof. nadzw. ITG KOMAG.

Szkolenie było bezpłatne dla Członków Stowarzyszenia.

W szkoleniu uczestniczyli Członkowie Stowarzyszenia reprezentujący firmy:
TREFL, HEMAR, HIT – CHIN, SUN – DAY, CANPOL, MGA POLAND, ARTYK, PIEROT, PIR
HOLDING, EURO – TRADE, MOCHTOYS, BUMIX- BIS, HIPO, FIRMA GRAŻYNA, SWEDE
DEMUTH, CARTAMUNDI, MARKO, REX, WADER, JAWA, GRANNA, NINA, MEJ- POL, AXIOM,
ADAR, ZABAWKARSTWO Bączek oraz Monika Chmielińska – Dyrektor Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia biorący udział w szkoleniu otrzymali świadectwa potwierdzające udział w szkoleniu.

Organizatorzy skolenia
od lewej: Monika Chmielińska – Dyrektor Stowarzyszenia, dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina – prof. nadzw. ITG KOMAG, Marcin Woźniak – Wader Woźniak (Przewodniczący Rady Nadzorczej Stowarzyszenia)
Zamknięte szkolenie dla Członków Stowarzyszenia w laboratorium KOMAG w Gliwicach
 
 
 

10 października 2014
Spotkanie przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia w
Ministerstwie Gospodarki w Departamencie Bezpieczeństwa Gospodarczego.

Spotkanie miało na celu przedstawienie nowego składu zarządu i rady nadzorczej stowarzyszenia, oraz ustalenie szczegółów dotyczących wspólnej
drogi działania pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Stowarzyszeniem w
odniesieniu do wprowadzania nowych przepisów dotyczących branży zabawek i
art. dziecięcych.

Stowarzyszenie reprezentowali: Monika Chmielińska – Dyrektor Stowarzyszenia, Paweł Gołda Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Marek Jankowski- Członek Zarządu
Stowarzyszenia, Marcin Woźniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stowarzyszenia.

Ministerstwo Gospodarki reprezentowali: Radosław Cybulski – Zastępca
Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego, Krzysztof Zawiślak –
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Technicznego i Przemysłowego, Olga
Zakrzewska – Główny Specjalista Wydziału Bezpieczeństwa Technicznego i
Przemysłowego.

 
 

25 czerwca 2014
XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

25 czerwca 2014 roku (środa) odbyło się XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych.

XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy i dyskusyjny.

 
 

22 maja 2014
Szkolenie dla Członków Stowarzyszenia i firm z branży zabawek

Tematy szkolenia:

  1. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w przypadku kontroli przeprowadzonej przez Inspektora Inspekcji Handlowej.
  2. Informacja o rządowym projekcie zmian ustawy o prawach konsumenta. Zmiany te dotyczyć będą przede wszystkim sprzedaży przez Internet i dotyczyć będą: zmiany w prawie w zakresie umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) oraz w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość), obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów oraz przepisy dotyczące prawa odstąpienia od nich. Ustawa wchodzi w życie w czerwcu 2014 roku –  Monika Chmielińska.
  3. Intrastat – dr Iza Tymińska – ekspert celny

Organizator szkolenia:
Monika Chmielińska w imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Zaproszeni goście:
Anna Góraj – Naczelnik Wydziału Kontroli Jakości Towarów – Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
Dr Iza Tymińska – Ekspert celny współpracujący ze Stowarzyszeniem od 2010 roku

Koszt szkolenia dla firm niezrzeszonych: 560,00 zł netto
Koszt szkolenia dla Członków Stowarzyszenia: bezpłatnie
Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela biuro Stowarzyszenia pod nr tel.: +48 606 831 065, e-mail: stowarzyszenie1@toys.pl

Anna Góraj – Naczelnik Wydziału Kontroli Jakości Towarów Inspekcji Handlowej, Dr Iza Tymińska – Ekspert celny, Monika Chmielińska – Prezes Stowarzyszenia
Uczestnicy szkolenia
 
 

10 kwietnia 2014
Szkolenie dla Członków Stowarzyszenia i firm z branży zabawek

Tematy szkolenia:

1. Klasyfikacja zabawki do 3 lat i powyżej 3 lat, trudności z klasyfikacja wiekową zabawki. Zabawki funkcjonalne.
2. Procedura zgłoszenia się do Instytutu Matki i Dziecka po ocenę wieku użytkownika na wczesnym etapie planowania importu zabawek.

Organizator szkolenia – Monika Chmielińska w imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Prowadząca szkolenie – Ewa Łukasik – Główny specjalista ds. opiniowania. Dział Ocen i Rozwoju Współpracy. Instytut Matki i Dziecka

Koszt szkolenia dla firm niezrzeszonych: 560,00 zł netto
Koszt szkolenia dla Członków Stowarzyszenia: bezpłatnie
Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela biuro Stowarzyszenia pod nr tel.: +48 606 831 065, e-mail: stowarzyszenie1@toys.pl

Ewa Łukasik – Instytut Matki i Dziecka,
Monika Chmielińska – Prezes Stowarzyszenia
Ewa Łukasik – Instytut Matki i Dziecka,
Monika Chmielińska – Prezes Stowarzyszenia
Uczestnicy szkolenia
 
 

11-12.04.2014 / Warszawa
Targi Kid’s Biz Fair

Firmy Członkowskie wystawiające się na Targach Kid’s Biz Fair w Warszawie

Targi Kids Biz Fair
MARKO
Targi Kids Biz Fair
GRANNA
Targi Kids Biz Fair
DANTE
Targi Kids Biz Fair
PILCH
Targi Kids Biz Fair
JAWA
Targi Kids Biz Fair
PRO-EXIMP
Targi Kids Biz Fair
KATHAY HASTER
Targi Kids Biz Fair
ANEK
Targi Kids Biz Fair
HH POLAND
 

27 lutego – 1 marca 2014 / Kielce
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka "Czas Dziecka"

W dniach 27 lutego – 1 marca 2014 roku odbyły się V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka "Czas Dziecka", nad którymi Stowarzyszenie objęło patronat.

5. edycja targów Czas Dziecka w Kielcach okazała się zdecydowanie większa od poprzednich. Trzydniowa wystawa zgromadziła 219 wystawców i przyciągnęła 3171 odwiedzających.

Czas Dziecka, odbywający się w dniach 27.02-01.03.2014, po raz pierwszy adresowany był wyłącznie do przedstawicieli branży. W porównaniu do poprzedniej edycji liczba stoisk zwiększyła się o 50%, a wystawców o ok. 30%. Powierzchnia stoisk targowych przekroczyła 7 tys. m2.

Spośród firm członkowskich Stowarzyszenia na targach wystawiały się: ABAKUSBABY, ALEXIS, ANEK, ARTYK, BABYONO, EURO-TRADE, HH POLAND, KATHAY-HASTER, MARKO, PILCH, ZABAWKARSTWO WOJCIECH BĄCZEK. Obecna była również "Branża Dziecięca" – partner prasowy Stowarzyszenia.

Stoiska Firm Członkowskich
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
ABAKUSBABY
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
ABAKUSBABY
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
ABAKUSBABY
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
ALEXIS
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
ALEXIS
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
ALEXIS
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
ANEK
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
ANEK
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
ANEK
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
ARTYK
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
ARTYK
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
ARTYK
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
BABYONO
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
BABYONO
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
BABYONO
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
EURO-TRADE
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
EURO-TRADE
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
EURO-TRADE
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
HH POLAND
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
HH POLAND
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
HH POLAND
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
KATHAY-HASTER
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
KATHAY-HASTER
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
KATHAY-HASTER
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
MARKO
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
MARKO
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
MARKO
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
PILCH
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
PILCH
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
PILCH
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
ZABAWKARSTWO WOJCIECH BĄCZEK
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
ZABAWKARSTWO WOJCIECH BĄCZEK
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
ZABAWKARSTWO WOJCIECH BĄCZEK
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
BRANŻA DZIECIĘCA
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
BRANŻA DZIECIĘCA
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
BRANŻA DZIECIĘCA
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
PSBZiAD
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
PSBZiAD
V Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka
PSBZiAD

Targi Czas Dziecka

 

29 styczeń – 3 luty 2014 roku / Norymberga – Niemcy
65 edycja Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze

W dniach 29.01-03.02.2014 roku na terenach wystawienniczych w Norymberdze odbyła się 65 edycja Międzynarodowych Targów Zabawek Spielwarenmesse. Wśród wystawców znalazło się 47 firmy z Polski, w tym 14 firm członkowskich Stowarzyszenia: Alexis, Cartamundi, Cobi, Delta Trade, Euro – Trade, Granna, Hemar, Mochtoys, Nina, Novum, Trefl, Vision One, Wader – Woźniak, ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek.

Firmy członkowskie wystawiały się indywidualnie w halach tematycznych w zależności od rodzaju asortymentu. W tej edycji targów Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Art. Dziecięcych nie miało narodowego stoiska wystawienniczego, ponieważ firmy członkowskie, które brały udział w narodowym stoisku w poprzednich latach wykorzystały już w pełni dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

W targach wzieło udział 2 700 wystawców z 60 krajów i 72 500 odwiedzających ze 100 krajów.

Stoiska Firm Członkowskich
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
ALEXIS
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
ALEXIS
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
ALEXIS
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
CARTAMUNDI
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
CARTAMUNDI
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
CARTAMUNDI
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
COBI
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
COBI
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
COBI
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
DELTA TRADE
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
DELTA TRADE
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
DELTA TRADE
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
EURO TRADE
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
EURO TRADE
 
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
GRANNA
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
GRANNA
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
GRANNA
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
HEMAR
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
HEMAR
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
HEMAR
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
JAVA
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
JAVA
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
JAVA
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
NOVUM
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
NOVUM
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
NOVUM
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
TREFL
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
TREFL
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
TREFL
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
VISION ONE
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
VISION ONE
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
VISION ONE
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
WADER
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
WADER
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
WADER
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
ZABAWKARSTWO
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
MAREK JANKOWSKI – BRANŻA DZIECIĘCA
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
MOCHTOYS
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
MARKO
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
DANTE
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
NINA
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
HASBRO
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
MATTEL
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
LEGO
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
TOY AWARD
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
HALA 3A
Międzynarodowe Targi Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze
INNOWATIONS CENTER
 
 
POLSKIE STOWARZYSZENIE BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
realizacja: dwarazy.com